El & Automation för fastighet och industri

Om oss

El & Automation i Nora AB grundades 2008 och har idag 28 personer anställda. Företaget är beläget i Nora strax norr om Örebro, samt filial i Kopparberg och vi utför elinstallation, el-service, programmering och konstruktion för fastighet och industrianläggningar. I vår montageverkstad bygger vi elcentraler och styrskåp.

I november 2021 blev El & Automation en del av Hjo installation invest och i januari 2024 tillträdde Patrik Jämtvall som ny VD. Vårt viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder och allt vårt arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningen uppsatta målen, samt gällande lagar och regler. Målen når vi om alla våra produkter och installationer uppfyller avtalade villkor. Varje projekt ska vara en rekommendation för kommande projekt.

Våra tjänster

El & Automation erbjuder ett brett utbud av tjänster inom el, automation, industriautomation och via tillverkning i vår verkstad.

Läs mer om våra tjänster

Vi är godkända och auktoriserade för elinstallationer i enlighet med Elsäkerhetsverket